Metodologia i organització general
Aquesta assignatura ens permetrà conèixer a fons les diferents tècniques publicitàries que s’utilitzen en el sector i aprendrem a fer-ne la planificació estratègica adequada a les necessitats de cada projecte, client i situació de producte i mercat.

Aprendrem a identificar i categoritzar els recursos i eines publicitàries existents i els seus avantatges i inconvenients en cada cas. Farem anàlisi i debat de casos reals i d’actualitat i la seva aplicació a les empreses. Coneixerem com s’organitzen les tasques i els fluxos de treball en una agència de publicitat, i entre departaments, per tal d’homogeneïtzar una campanya i fer una proposta d’èxit al client. Farem recerca per detectar les tècniques publicitàries més avançades i que han de tenir un paper fonamental en les campanyes publicitàries del futur.

Es combinen classes magistrals en les que s’impartiran conceptes teòrics de l’assignatura amb exercicis pràctics. Aquests exercicis tenen com a objectiu saber portar a la pràctica la teoria explicada i la participació activa de l’alumne.