Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne desenvoluparà la capacitat de generar llenguatge audiovisual.         X   X  
OG2.- L'alumne emprarà els fonaments tècnics per a l’execució i elaboració de productes aplicables a la publicitat, tant per a suports tradicionals de vídeo i canals de televisió com per a entorns multimèdia o Internet.          X  
OG3.- L'alumne serà capaç de desbloquejar les barreres tècniques a favor d’ampliar les possibilitats creatives.       X        
OG4.- L'alumne estimularà la seva capacitat creativa i la imaginació.       X        
OG5.- L'alumne potenciarà la facultat d’observació i crítica a favor de distingir la qualitat d’un producte i resultat audiovisual.  X  X          
OG6.- L'alumne elaborarà productes audiovisuals aplicables a la publicitat a partir de les eines disponibles i d’acord a les necessitats i sistema de difusió.  X X            
OG7- L'alumne experimentarà amb les noves tecnologies per afavorir la competència laboral.       X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5  OG6  OG7
1 OE1.- L'alumne coneixerà els conceptes d’edició de vídeo digital: el concepte d’edició no-lineal, el codi de temps, el concepte de resolució i format audiovisual, formes de mostreig de les imatges, el concepte clip, el concepte seqüència. X X         X
OE2.- L'alumne coneixerà les aplicacions i l’espai de treball del programa: les finestres, les eines d’edició bàsiques i avançades.   X          
OE3.- L'alumne sabrà aplicar les transicions adequades en funció de les necessitats i d’acord a un llenguatge d’edició propi i coherent amb el discurs del treball. X   X X X    
OE4.- L'alumne coneixerà el procés d’edició d’un producte audiovisual des de la captura del material a l’edició avançada: modificar l’opacitat dels clips, desvincular i vincular material, sincronitzar clips, utilitzar marques, modificar la velocitat dels clips. Cada alumne aportarà material propi per treballar. X X   X   X X
OE5.- L'alumne integrarà d’altres programes a Adobe Premiere i saber aplicar efectes en funció dels objectius marcats i a favor d’una edició de qualitat i la desmitificació de l’ús d’efectes abusius. X   X X X    
OE6.- L'alumne sabrà crear títols i crèdits (roll, crawl, still) i treballar l’àudio (nivells, transicions i efectes).   X          
OE7.- L'alumne serà capaç d’emmagatzemar i exportar el producte audiovisual en funció de les necessitats i sistema de difusió. X X       X
2 OE1.- L'alumne configurarà un projecte audiovisual en funció de les necessitats, les possibilitats i sistemes de difusió com a aproximació a una situació laboral real.   X       X X