Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Conceptes bàsics d'edició.
Tema 2. Eines principals d'Adobe Premiere.
Tema 3. Eines d'edició avançades.
Tema 4. Aplicació i control d'efectes, títols i crèdits.
Tema 5. Àudio, exportar i principals compressors.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.