Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà el marc teòric principal de les Relacions Públiques.  X X     X    X  
OG2.- L'alumne aprendrà els diferents plantejaments d'actuació a la disciplina de les Relacions Públiques.     X      X
OG3.- L'estudiant identificarà els elements i subjectes que defineixen els processos de les Relacions Públiques.       X X X X X
OG4.- L'estudiant sabrà diferenciar els conceptes i indicadors bàsics distintius de les Relacions Públiques respecte altres disciplines.   X X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.- L'alumne coneixerà els elements clau de la definició de les Relacions Públiques. X      
OE2.- L'estudiant participarà de la filosofia d’actuació i del concepte de base que defineix les Relacions Públiques.      
OE3.- L'alumnat serà capaç d'identificar els límits i confluència de les Relacions Públiques amb les altres disciplines afins. Àmbits d’actuació coincident i divergent.        X 
2 OE4.- L'alumne coneixerà els principals requisits i característiques de les entitats promotores del procés de Relacions Públiques.   X  
OE5.- L'estudiant diferenciarà les estructures i categories professionals existents: el subjecte executor.   X X  
OE6.- L'alumne coneixerà les principals característiques dels públics: el subjecte receptor.     X  X  
OE7.- L'alumne coneixerà les especialitats i tècniques principals. Present i futur de la professió.        X