Metodologia i organització general
El professor dissertarà sobre diferents aspectes teòrics i sovint plantejarà exercicis pràctics i debats de seguiment a l’aula que s’hauran de resoldre a classe o bé fora d’aquesta per poder seguir el temari establert. Així doncs, es planteja una assignatura amb classes participatives on es valoraran, en especial, les aportacions de l’alumnat.
Temari
Bloc 1 Títol: Fonaments, història i I+D+i de les Relacions Públiques
Tema 0: Qüestions prèvies.

Tema 1: Les relacions públiques: definició, recerca, essència, llindar amb altres disciplines afins, filosofia, valor i benefici per a l’organització, tòpics.

Tema 2: Els recursos intangibles: la identitat, les relacions, la imatge i la reputació corporativa.

Tema 3: Breu historia de les Relacions Públiques: els fets fonamentals en el món i a Espanya. Els noms clau i les principals escoles.

Tema 4: Dimensió empresarial del sector; departaments integrats de les organitzacions, agències i consultores, altres actors professionals, perfils competencials i rols actuals. Àrees d’actuació de les RP.

Tema 5: Els públics. Concepte i classificació
Bloc 2 Títol: Estudi del procés estratègic de les Relacions Públiques.
6. El model de planificació estratègica de les Relacions Públiques.

7. La investigació estratègica preliminar. Les auditories de relacions públiques.

8. L’estratègia, l’estratègia de comunicació i la planificació estratègica en relacions públiques. Metes i objectius, públics estratègics, contingut, creativitat i tècniques i instruments de relacions públiques.

9. L’etapa d’execució o mecànica operativa del projecte de relacions públiques.

10. La investigació estratègica d’avaluació.