PLA DOCENT
Assignatura Principis de Màrqueting Codi 360390
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs.
Docent Dr. S. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 04/05/2014
Data darrera actualització i seguiment: 23/12/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019