Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducció al Photoshop des d’un punt de vista professional.
1.1. Per a què serveix el Photoshop?
1.2. Eines i interfície

1.3. Formats d’arxiu, resolució, diferència entre imatge vectorial o de píxels.

 

Tema 2. Tractament d’imatge.
2.1. Traçats, retall, retoc, capes, text, etc.
2.2. Retoc d’un retrat.
2.3. Retoc d’objectes.

 

Tema 3. Fotomuntatge i collage.
3.1. Collage: afegir textures a imatges o il·lustracions
3.2. Mock-ups i fotomuntatges (merchandising)

 

Tema 4. Gif animat.
4.1. Com crear un gif animat senzill per a web o xarxes socials.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.