Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducció al curs i al programa.
Tema 2. La imatge digital (vectorial vs píxels) / Usos i introducció a Adobe Illustrator / Interfície de treball (documents, espai de color).
Tema 3. Creació, selecció, transformacions i organització dels objectes. Disseny d’icones a partir de geometria.
Tema 4. Dibuix i edició dels objectes de corbes. Eines de precisió / Capes. Il·lustració vectorial d’un avatar.
Tema 5. Introducció a la tipografia i al color. Text i format.
Tema 6. Introducció al color. Color i gestió de mostres, transparències i modes de fusió / Efectes i filtres.
Tema 7. Introducció al disseny de marca. Creació d’una marca.
Tema 8. Manual d’identitat corporativa.
Tema 9. Creació d’aplicacions corporatives (targeta de visita) i publicitaries (cartell/fulletó). Preparació dels originals per a la impressió i exportació.
Tema 10. Presentació de propostes de forma visual. Mock-ups amb Photoshop (merchandising).

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.