Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne desenvoluparà la capacitat de generar llenguatge audiovisual.         X    X  
OG2.- L'alumne descobrirà les possibilitats de la comunicació multimèdia com a instrument publicitari.         X  X  
OG3.- L'alumne potenciarà la capacitat d’observació, reflexió i crítica. X X X          
OG4.- L'alumne estimularà la capacitat creativa i la imaginació.       X        
OG5.- L'alumne desbloquejarà les barreres tècniques a favor d’ampliar les possibilitats creatives.       X        
OG6.- L'alumne coneixerà i utilitzarà, suficientment, els fonaments tècnics i eines essencials per a l’execució i elaboració de productes aplicables a la publicitat.   X            
OG7.- L'alumne elaborarà accions i productes de publicitat multimèdia a partir dels medis disponibles. X              
OG8.- L'alumne experimentarà amb les noves tecnologies per afavorir la competència laboral.       X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5    OG6   OG7  OG8
1 OE1.- L'alumne estarà capacitat per generar una idea fílmica a partir de l’observació i avaluació d’altres treballs. X X          
OE2.- L'alumne comprendrà els conceptes bàsics relacionats amb la preproducció, producció i postproducció audiovisual.         X X    
2 OE3.- L'alumne generarà una idea fílmica i desenvolupar-la mitjançant l’aplicació de la tècnica i creativitat.   X        
OE4.- L'alumne implementarà la idea a partir de l’organització del rodatge i la filmació. Fent servir recursos tècnics propis de l’estudiant.       X     X  
OE5.- L'alumne aprendrà a comprimir el material per internet.    X          X