PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Realització Audiovisual per a Publicitat, Cinema i TV Format docència B

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. M. Coneixements
previs recomanats
 No Torn Únic
Descripció general del taller Este curso proporcionará los conocimientos básicos para la realización de una obra audiovisual de ficción cuya vía de difusión sea publicitaria, televisiva, o cinematográfica. Se desarrollarán todas las etapas de la realización audiovisual mediante un acercamiento teórico y práctico.
Idioma Català/castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador
A aportar per l'estudiant: Trabajo audiovisual grupal de ficción que los estudiantes realizarán durante las horas no presenciales mediante cámara de vídeo (o cámara de móvil), y portátil con programario básico de edición.
Format INTENSIU (1 setmana desembre i dues setmanes gener)

 

Data de creació: 18/02/2016
Data darrera actualització i seguiment: 22/02/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Conceptos básicos de la realización audiovisual.
1.1. Inicios de la imagen cinematográfica, publicitaria, y televisiva.
1.2. Naturaleza de la realización audiovisual.
1.3. Competencias y limitaciones en la realización audiovisual.
1.4. Convergencia en la realización de la publicidad, el cine y la televisión.

Tema 2: Conceptos básicos de la producción audiovisual.
2.1. Quién es quién en el equipo de producción.
2.2. El presupuesto de una obra audiovisual.
2.3. Las etapas de la producción audiovisual.
2.4. Exhibición y distribución de una obra audiovisual: FilmFreeway, Netflix, y nuevos formatos.

Tema 3: Plano a plano.
3.1. El guión literario y técnico desde el punto de vista de la realización.
3.2. Principios básicos de la planificación.
3.3. Narrativa audiovisual.
3.4. Continuidad de dirección y continuidad visual.
3.5. Dirección de actores.

Tema 4: Conceptos básicos de fotografía en la realización.
4.1. Introducción a la fotografía para publicidad, cine y televisión.
4.2. Principios básicos de iluminación, diafragma, obturación, y ópticas.
4.3. Tipología de cámaras y formatos básicos de grabación.
4.4. Convergencia de la fotografía con el etalonaje y los efectos digitales.
4.5. El carácter expresivo de la fotografía en publicidad, cine y televisión.

Tema 5: Conceptos básicos de sonido y música en la realización.
5.1. Introducción al sonido para publicidad, cine y televisión.
5.2. Principios básicos de microfonía.
5.3. Sonido ambiente, diálogos y wildtracks.
5.4. Música diegética y extradiegética.
5.5. El carácter expresivo del sonido y la música en publicidad, cine y televisión.

Tema 6: Conceptos básicos de montaje audiovisual en la realización.
6.1. Introducción al montaje en publicidad, cine y la televisión.
6.2. Montaje narrativo y expresivo.
6.3. VFX y nuevas formas de montaje.
6.4. Introducción al programario de edición digital.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno aprenderá el oficio de la realización audiovisual. X X X X     X  
OG2.- El alumno aprenderá las distintas fases y jerarquías que implican a la realización audiovisual, desde la idea inicial hasta la distribución. X X X X X X    
OG3.- El alumno aprenderá las técnicas básicas y los elementos de la realización audiovisual para narrar una historia de ficción.   X   X X     X
OG4.-El alumno aprenderá a crear obras de ficción con un análisis crítico desde la perspectiva de la realización. X X   X   X   X
OG5.- El alumno aprenderá a desarrollar un juicio crítico colectivo de una obra de ficción propia o ajena. X X X X   X  

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- El alumno aprenderá conocimientos teórico-prácticos de la realización audiovisual. X X X X  
OE2.- El alumno aprenderá el funcionamiento de la realización audiovisual en una obra de ficción.   X X X  
OE3.- El alumno aprenderá a narrar en imágenes y sonido utilizando todos sus componentes. X X X   X
OE4.- El alumno aprenderá las etapas de la producción audiovisual desde la perspectiva de la realización.   X X X  
OE5.- El alumno aprenderá a combinar las herramientas de la realización audiovisual para crear una obra de ficción. X   X X X
OE6.- El alumno aprenderá técnicas generales y específicas de la realización audiovisual. X X   X X
2 OE7.- El alumno se introducirá en el uso de técnicas de realización para elaborar sus propias obras de ficción. X X X X  
OE8.- El alumno se introducirá en el conocimiento de los conceptos fundamentales de la realización audiovisual. X   X X X
OE9.- El alumno se introducirá en el aprendizaje de la realización dentro de la jerarquía que compone una producción audiovisual. X X X    
OE10.- El alumno pondrá en práctica los conocimientos teóricos para realizar una obra de ficción susceptible de tener una vía de difusión publicitaria, televisiva, o cinematográfica.   X X X X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 150 56 94 6
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografía:
ALONSO, Luis. Lenguaje del cine. Praxis del filme. Madrid: Ed. Plaza y Valdés, 2010. ISBN 9788492751570.
ARROYO, Isidoro. Cultura Audiovisual. Madrid: Ed. El Laberinto, 2009. ISBN 8484833569.
BAL, Mieke. Teoría de la Narrativa (Una introducción a la Narratología). Madrid: Ed. Cátedra, 2006. ISBN 9788437605043.
BARROSO, Jaime. Realización Audiovisual. Madrid: Ed. Síntesis, 2008. ISBN 9788497565486.
BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Ed. Tiempo contemporáneo, 1970. ISBN 9788485989027.
BAZIN, Andre. ¿Qué es el cine? Madrid: Ed. Rialp, 2008. ISBN 9788432111471.
CASTILLO, José María. Televisión, Realización y Lenguaje audiovisual. Madrid: Ed. IORTV, 2013. ISBN 8488788886.
FELIPE, David. Cine y moda. Madrid: Ed. Pigmalión, 2014. ISBN 9788433959515.
GODARD, J.L. Introducción a una verdadera historia del cine. Madrid: Ed. Alphaville, 1980. ISBN 8485865006.
GORDILLO, Inmaculada. Manual de narrativa televisiva. Madrid: Ed. Síntesis, 2009. ISBN 9788497566407.
GUBERN, Roman. Historia del cine. Barcelona: Ed. Anagrama, 2014. ISBN 9788433959515.
KAGAN, Jeremy. La mirada del director. Madrid: Plot Ediciones, 2005. ISBN 9788486702694.
KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 1996. ISBN 9788449303159.
MARLAND, John. El lenguaje cinematográfico. Bases del cine. Barcelona: Ed. Parramón, 2011. ISBN 9788434237803.
MC KEE, Robert. El guión. Barcelona: Ed. Alba Editorial, 2013. ISBN 9788484281689.
PERALES, Francisco. Cine y publicidad. Madrid: Ed. Fragua, 2008. ISBN 9788470742347.
SÁNCHEZ, Antonio. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ariel, 2016. ISBN 9788434423114.
SÁNCHEZ, Jordi. Narrativa audiovisual. Barcelona: Ed. UOC, 2006. ISBN 9788497884570.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Madrid: Ed. Rialp, S.A, 2002. ISBN 9788432127915.
TRUFFAUT, Francois. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1974. ISBN 9788420674278.
VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996. ISBN 8474322235.
VIZCAINO, Eduardo. Un vendedor de película. Barcelona: Ed. Alienta, 2012. ISBN 9788415320524.
WHETMORE, E. J, SEGER, L. Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ma non troppo, 2004. ISBN 9788496222069.

Webgrafía: 
Ads of the World. [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <http://adsoftheworld.com/media/tv>.
Advertising Agency and Creative Work. [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <http://www.adforum.com/>.
Cinema Cortos. [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <http://cinemacortos.blogspot.com.es/>.
Los Mejores Cortos. [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <www.losmejorescortos.com>.
Cortometrajes On Line. [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <http://www.cortometrajesonline.com/>.
Solo Cortos. [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <http://www.solocortos.com/>.
The American Society of Cinematographers [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <https://ascmag.com/>.
TV Anuncios. [en línea]. [Consulta: 22.02.2018]. Disponible en: <www.tvanuncios.com>.

Filmografía (selección recomendada susceptible de ampliación):
2001: Una odisea del espacio [grabación vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos y Reino Unido: Metro Goldwyn Mayer y Stanley Kubrick Productions, 1968. Duración: 139 minutos. Color.
800 balas [grabación vídeo]. Dirigida por Álex de la Iglesia. España: Pánico Films, 2002. Duración: 120 minutos. Color.
Akelarre [grabación vídeo]. Dirigida por Pedro Olea. España: Amboto P.C., 1984. Duración: 92 minutos. Color.
Ámame esta noche [grabación vídeo]. Dirigida por Rouben Mamoulian. Estados Unidos: Paramount, 1932. Duración: 96 minutos. B/N.
Amanecer [grabación vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Estados Unidos: Fox Film Corporation, 1927. Duración: 94 minutos. B/N.
Amarcord [grabación vídeo]. Dirigida por Federico Fellini. Italia y Francia: FC Producioni y PECF, 1973. Duración: 127 minutos. Color.
Apocalypse Now [grabación vídeo]. Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: United Artists y Omni Zoetrope Production, 1979. Duración: 153 minutos. Color.
Asalto y robo de un tren [grabación vídeo]. Dirigida por Edwin S. Porter. Estados Unidos: Edison Manufacturing Company, 1903. Duración: 10 minutos. B/N.
Balada triste de trompeta [grabación vídeo]. Dirigida por Álex de la Iglesia. España y Francia: Motion Investment Group, Canal+ España, Castafiore Films, La Fabrique de Films, TVE, Tornasol Films, 2010. Duración: 107 minutos. Color.
Barry Lyndon [grabación vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos: Warner Bros y Hawk Films, 1975. Duración: 183 minutos. Color.
Blade Runner [grabación vídeo]. Dirigida por Ridley Scott. Estados Unidos: Warner Bros, 1982. Duración: 112 minutos. Color.
Blueberry [grabación vídeo]. Dirigida por Jan Kounen. Francia: UGC Films, 2004. Duración: 120 minutos. Color.
Centauros del desierto [grabación vídeo]. Dirigida por John Ford. Estados Unidos: Warner Bros, 1956. Duración: 119 minutos. Color.
Ciudadano Kane [grabación vídeo]. Dirigida por Orson Welles. Estados Unidos: RKO y Mercury Theatre Productions, 1941. Duración: 119 minutos. B/N.
Dark city [grabación vídeo]. Dirigida por Alex Proyas. Estados Unidos: New Line Cinema, 1998. Duración: 100 minutos. Color.
Déjame entrar [grabación vídeo]. Dirigida por Tomas Alfredson. Suecia: EFTI, 2008. Duración: 110 minutos. Color.
Deliverance [registro vídeo]. Dirigida por John Boorman. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures y Elmer Enterprises, 1972. Duración: 110 minutos. Color.
Días de cielo [grabación vídeo]. Dirigida por Terrence Malick. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1978. Duración: 94 minutos. Color.
Django desencadenado [grabación vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Sony Pictures y The Weinstein Company, 2012. Duración: 165 minutos. Color.
Doctor Zhivago [grabación vídeo]. Dirigida por David Lean. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1965. Duración: 197 minutos. Color.
Drácula [grabación vídeo]. Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: Columbia Pictures, American Zoetrope y Osiris Films, 1992. Duración: 130 minutos. Color. El acorazado Potemkin [grabación vídeo]. Dirigida por Sergei M. Eisenstein. Rusia: Goskino, 1925. Duración: 77 minutos. B/N.
El ángel azul [grabación vídeo]. Dirigida por Josef von Sternberg. Alemania: UFA, 1930. Duración: 109 minutos. B/N.
El año pasado en Marienbad [grabación vídeo]. Dirigida por Alain Resnais. Francia e Italia: Cineriz, 1961. Duración: 91 minutos. B/N.
El apartamento [grabación vídeo]. Dirigida por Billy Wilder. Estados Unidos: United Artists y The Mirisch Corporation, 1960. Duración: 125 minutos. B/N.
El árbol de la vida [grabación vídeo]. Dirigida por Terrence Malick. Estados Unidos: Fox Searchlight Pictures y Riverroad Entertainment, 2011. Duración: 133 minutos. Color.
El bueno, el feo y el malo [grabación vídeo]. Dirigida por Sergio Leone. Italia, España y Alemania: Produzioni Europee Associati, Arturo González P.C. y Constantin Film Produktion, 1966. Duración: 161 minutos. Color.
El cantor de jazz [grabación vídeo]. Dirigida por Alan Crosland. Estados Unidos: Warner Bros, 1927. Duración: 89 minutos. B/N.
El castillo [registro vídeo]. Dirigida por Michael Haneke. Austria: Wega Film, 1997. Duración: 123 minutos. Color.
El cortador de césped [registro vídeo]. Dirigida por Brett Leonard. Estados Unidos: Alliance Atlantis Communications y Allied Vision Lane Pringle Productions, 1992. Duración: 107 minutos. Color.
El crepúsculo de los dioses [grabación vídeo]. Dirigida por Billy Wilder. Estados Unidos: Paramount, 1950. Duración: 110 minutos. B/N.
El espíritu de la colmena [grabación vídeo]. Dirigida por Víctor Erice. España: Elías Querejeta PC y CB Films, 1973. Duración: 94 minutos. Color.
El gatopardo [grabación vídeo]. Dirigida por Luchino Visconti. Italia: Goffredo Lombardo, 1963. Duración: 205 minutos. Color.
El guardaespaldas [grabación vídeo]. Dirigida por Mick Jackson. Estados Unidos: Warner Bros, 1992. Duración: 129 minutos. Color.
El hombre de las mil caras [grabación vídeo]. Dirigida por Alberto Rodríguez. España: Zeta Cinema, Atresmedia Cine, Atípica Films y Sacromonte, 2016. Duración: 123 minutos. Color.
El indomable Will Hunting [grabación vídeo]. Dirigida por Gus Van Sant. Estados Unidos: Miramax International, 1997. Duración: 126 minutos. Color.
El quinto elemento [registro vídeo]. Dirigida por Luc Besson. Francia: Gaumont, 1997. Duración: 127 minutos. Color.
El laberinto del fauno [grabación vídeo]. Dirigida por Guillermo del Toro. España, México y Estados Unidos: Estudios Picasso Fábrica de Ficción, Tequila Gang, Tele5 y Sententia Entertainment, 2006. Duración: 112 minutos. Color.
El nacimiento de una nación [enregistrament vídeo]. Dirigida por D.W. Griffith. Estados Unidos: David W. Griffith Corp, 1915. Duración: 190 minutos. B/N.
El nombre de la rosa [grabación vídeo]. Dirigida por Jean-Jacques Annaud. Alemania, Francia e Italia: Neue Constantin Film, Zweites Deutsches Fernsehen, Cristaldifilm, Radiotelevisione Italiana, Les Films Ariane y France 3 Cinéma, 1986. Duración: 131 minutos. Color.
El Padrino [grabación vídeo]. Dirigida por Francis Ford Coppola. Estados Unidos: Paramount Pictures y Albert S. Ruddy Production, 1972. Duración: 175 minutos. Color.
El renacido [grabación vídeo]. Dirigida por Alejandro González Iñárritu. Estados Unidos: New Regency, Anonymous Content, RatPac Entertainment, 2015. Duración: 156 minutos. Color.
El resplandor [grabación vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Estados Unidos: Warner Bros, Hawk Films y Peregrine, 1980. Duración: 146 minutos. Color.
El secreto de sus ojos [grabación vídeo]. Dirigida por Juan José Campanella. Argentina y España: 100 Bares, Tornasol Films, Haddock Films y Telefe, 2009. Duración: 126 minutos. Color.
Emergo [registro vídeo]. Dirigida por Carles Torrens. España: Kinology y Nostromo Pictures, 2011. Duración: 79 minutos. Color.
Fama [grabación vídeo]. Dirigida por Alan Parker. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1980. Duración: 130 minutos. Color.
Fantástico Sr. Fox [grabación vídeo]. Dirigida por Wes Anderson. Estados Unidos: American Empirical Pictures, Blue Sky Studios, Indian Paintbrush, Twentieth Century Fox Animation, Twentieth Century-Fox Film Corporation, 2009. Duración: 87 minutos. Color.
Flowers and Trees [grabación vídeo]. Dirigida por Burt Gillett. Estados Unidos: Walt Disney Productions y United Artist, 1932. Duración: 8 minutos. Color.
Hardcore Henry [grabación vídeo]. Dirigida por Ilya Naishuller. Rusia, China y Estados Unidos: Versus Pictures, Huayi Brothers y Bazelevs Production, 2015. Duración: 96 minutos. Color.
DuplicadaHer [grabación vídeo]. Dirigida por Zhang Yimou. China y Hong-Kong: Beijing New Picture Film Co, China Film Co-Production Corporation, Elite Group Enterprises, Sil-Metropole Organisation y Zhang Yimou Studio, 2002. Duración: 99 minutos. Color.
High Anxiety [grabación vídeo]. Dirigida por Mel Brooks. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1977. Duración: 94 minutos. Color.
Indiscreta [grabación vídeo]. Dirigida por Stanley Donen. Reino Unido: Warner Bros, 1958. Duración: 100 minutos. Color.
Interstellar [grabación vídeo]. Dirigida por Christopher Nolan. Estados Unidos: Warner Bros, Syncopy, Paramount Pictures, Legendary Pictures y Lynda Obst Productions, 2014. Duración: 169 minutos. Color.
Intolerancia [grabación vídeo]. Dirigida por D.W. Griffith. Estados Unidos: The Triangle Film Corporation y Wark Producing Corporation, 1916. Duración: 197 minutos. B/N.
Kill Bill: Volumen 1 [grabación vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Miramax Films y A Band Apart, 2003. Duración: 110 minutos. Color.
Kill Bill: Volumen 2 [grabación vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Miramax Films y A Band Apart, 2004. Duración: 137 minutos. Color.
La La Land [registro vídeo]. Dirigida por Damien Chazelle. Estados Unidos: Summit Entertainment, Gilbert Films, Impostor Pictures y Marc Platt Productions, 2016. Duración: 127 minutos. Color.
La actriz del milenio [grabación vídeo]. Dirigida por Satoshi Kon. Japón: Bandai Visual Co., Chiyoko Commitee, Mad House, WoWow y Genco, 2001. Duración: 87 minutos. Color.
La cueva [grabación vídeo]. Dirigida por Alfredo Montero. España: Filmax International y Morena Films, 2012. Duración: 80 minutos. Color.
La dama del lago [grabación vídeo]. Dirigida por Robert Montgomery. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1947. Duración: 105 minutos. B/N.
La feria de las vanidades [grabación vídeo]. Dirigida por Rouben Mamoulian. Estados Unidos: Pioneer Pictures Corportation, 1935. Duración: 86 minutos. Color.
La hora de los valientes [registro vídeo]. Dirigida por Antonio Mercero. España: Enrique Cerezo P.C., 1998. Duración: 117 minutos. Color.
La modista [registro vídeo]. Dirigida por Jocelyn Moorhouse. Australia: Film Art Media y Screen Australia, 2015. Duración: 118 minutos. Color.
La naranja mecánica [grabación vídeo]. Dirigida por Stanley Kubrick. Reino Unido: Warner Bros, 1971. Duración: 137 minutos. Color.
La noche del cazador [grabación vídeo]. Dirigida por Charles Laughton. Estados Unidos: United Artists, 1955. Duración: 93 minutos. B/N.
La pianista [grabación vídeo]. Dirigida por Michael Haneke. Francia, Austria y Alemania: Wega-Film, MK2 y Les Films Alain Sarde, 2001. Duración: 126 minutos. Color.
La soga [grabación vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Warner Bros, 1948. Duración: 80 minutos. Color.
La túnica sagrada [registro vídeo]. Dirigida por Henry Koster. Estados Unidos: 20th Century-Fox, 1953. Duración: 135 minutos. Color.
La última locura [registro vídeo]. Dirigida por Mel Brooks. Estados Unidos: Crossbow Productions, 1976. Duración: 87 minutos. Color.
La vida de Brian [grabación vídeo]. Dirigida por Terry Jones. Reino Unido: HandMade Films, 1979. Duración: 93 minutos. Color.
Lawrence de Arabia [grabación vídeo]. Dirigida por David Lean. Reino Unido: Columbia Pictures, 1962. Duración: 222 minutos. Color.
Life in a day [grabación vídeo]. Dirigida por Kevin Macdonald. Reino Unido y Estados Unidos: LG, Scott Free Productions y YouTube, 2011. Duración: 90 minutos. Color.
Los odiosos ocho [grabación vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: The Weinstein Company, Double Feature Films y FilmColony, 2015. Duración: 167 minutos. Color.
Los ojos sin rostro [grabación vídeo]. Dirigida por Georges Franju. Francia e Italia: Champs-Élysées Productions y Lux Film, 1960. Duración: 88 minutos. B/N.
Los otros [grabación vídeo]. Dirigida por Alejandro Amenábar. España y Estados Unidos: Cruise-Wagner Productions, Sogecine, Lucky Red, Canal+, Sogepaq, Dimension Films, Las Producciones del Escorpión y Miramax, 2001. Duración: 104 minutos. Color.
Los pájaros [grabación vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Universal Pictures, 1963. Duración: 115 minutos. Color.
Luna Nueva [registro vídeo]. Dirigida por Howard Hawks. Estados Unidos: Columbia Pictures, 1940. Duración: 92 minutos. B/N.
Mala sangre [grabación vídeo]. Dirigida por Leos Carax. Francia: Les Films Plain Chant, Soprofilms, FR3 Films Production, UNITE 3, CNC y Sofima, 1986. Duración: 119 minutos. Color.
Malditos bastardos [grabación vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos y Alemania: Universal Pictures, The Weinstein Company, Lawrence Bender Productions y Neunte Babelsberg Film, 2009. Duración: 146 minutos. Color.
Manhattan [grabación vídeo]. Dirigida por Woody Allen. Estados Unidos: United Artists, 1979. Duración: 96 minutos. B/N.
Mar adentro [grabación vídeo]. Dirigida por Alejandro Amenábar. España: Sogecine, Himenóptero, UGC Images y Eyescreen, 2004. Duración: 125 minutos. Color.
Mommy [registro vídeo]. Dirigida por Xavier Dolan. Canadá: Metafilms, 2014. Duración: 139 minutos. Color.
No es país para viejos [registro vídeo]. Dirigida por Ethan Coen y Joel Coen. Estados Unidos: Miramax Films, Paramount Vantage y Scott Rudin Productions, 2007. Duración: 122 minutos. Color.
No profanar el sueño de los muertos [grabación vídeo]. Dirigida por Jorge Grau. España e Italia: Flaminia Produzioni Cinematografiche y Star Films S.A., 1974. Duración: 93 minutos. Color.
Nosferatu [enregistrament vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Alemania: Prana y Film GmbH, 1922. Duración: 91 minutos. B/N.
Origen [grabación vídeo]. Dirigida por Christopher Nolan. Estados Unidos y Reino Unido: Warner Bros, Legendary Pictures y Syncopy Production, 2010. Duración: 148 minutos. Color.
Persona [grabación vídeo]. Dirigida por Ingmar Bergman. Suecia: Svensk Filmindustri, 1966. Duración: 81 minutos. B/N.
Proyecto USA [grabación vídeo]. Dirigida por Miguel Herrero Herrero. España: Cinestesia, 2015. Duración: 72 minutos. Color.
Psicosis [grabación vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1960. Duración: 109 minutos. B/N.
Pulp Fiction [grabación vídeo]. Dirigida por Quentin Tarantino. Estados Unidos: Miramax Films, Band Apart y Jersey Films, 1994. Duración: 153 minutos. Color.
Rashomon [grabación vídeo]. Dirigida por Akira Kurosawa. Japón: Daiei, 1950. Duración: 88 minutos. B/N.
Réquiem por un sueño [grabación vídeo]. Dirigida por Darren Aronofsky. Estados Unidos: Artisan Entertainment y Thousand Words, 2000. Duración: 102 minutos. Color.
Retorno al pasado [grabación vídeo]. Dirigida por Jacques Tourneur. Estados Unidos: RKO, 1947. Duración: 97 minutos. B/N.
Rey Arturo [registro vídeo]. Dirigida por Guy Ritchie. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures y Weed Road Pictures, 2017. Duración: 120 minutos. Color.
Salvar al soldado Ryan [grabación vídeo]. Dirigida por Steven Spielberg. Estados Unidos: Dreamworks, Paramount y Amblin Entertainment, 1998. Duración: 170 minutos. Color.
Sang Woo y su abuela [grabación vídeo]. Dirigida por Lee Jeong-hyang. Corea del Sur: CJ Entertainment y Tube Entertainment, 2002. Duración: 85 minutos. Color.
Secreto tras la puerta [grabación vídeo]. Dirigida por Fritz Lang. Estados Unidos: Diana Production Company, 1947. Duración: 99 minutos. B/N.
Sed de mal [grabación vídeo]. Dirigida por Orson Welles. Estados Unidos: Universal Pictures, 1958. Duración: 108 minutos. B/N.
Shame [grabación vídeo]. Dirigida por Steve McQueen. Reino Unido: Film4, UK Film Council y See-Saw Films, 2011. Duración: 99 minutos. Color.
Sin perdón [grabación vídeo]. Dirigida por Clint Eastwood. Estados Unidos: Warner Bros y Malpaso Company, 1992. Duración: 126 minutos. Color.
Snatch, cerdos y diamantes [grabación vídeo]. Dirigida por Guy Ritchie. Reino Unido: Screen Gems y Ska Films, 2000. Duración: 104 minutos. Color.
The final girls [grabación vídeo]. Dirigida por Todd Strauss-Schulson. Estados Unidos: Groundswell Productions, 2015. Duración: 92 minutos. Color.
The Leopard Man [grabación vídeo]. Dirigida por Jacques Tourneur. Estados Unidos: RKO Radio Pictures, 1943. Duración: 66 minutos. B/N.
The Matrix [grabación vídeo]. Dirigida por Lilly Wachowski y Lana Wachowski. Estados Unidos: Warner Bros, Village Roadshow Pictures y Groucho II Film Partnership, 1999. Duración: 131 minutos. Color.
The Neon Demon [grabación vídeo]. Dirigida por Nicolas Winding Refn. Francia, Estados Unidos y Dinamarca: Space Rocket Nation, Vendian Entertainment y Bold Films, 2016. Duración: 117 minutos. Color.
The Rocky Horror Picture Show [grabación vídeo]. Dirigida por Jim Sharman. Reino Unido: 20th Century Fox presents y Lou Adler Production, 1975. Duración: 100 minutos. Color.
The Story of the Kelly Gang [grabación vídeo]. Dirigida por Charles Tait. Australia: J.N. Tait, 1906. Duración: 70 minutos. B/N.
Toro salvaje [grabación vídeo]. Dirigida por Martin Scorsese. Estados Unidos: United Artists, 1980. Duración: 124 minutos. B/N.
Un tipo serio [grabación vídeo]. Dirigida por Joel Coen y Ethan Coen. Estados Unidos: Focus Features y Working Title Films, 2009. Duración: 105 minutos. Color.
Vértigo [grabación vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1958. Duración: 120 minutos. Color.
Viaje a la Luna [grabación vídeo]. Dirigida por Georges Méliès. Francia: Star Film, 1902. Duración: 14 minutos. B/N.
Vivir rodando [grabación vídeo]. Dirigida por Tom DiCillo. Estados Unidos: JDI Productions y Lemon Sky Productions, 1995. Duración: 90 minutos. Color.

 


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 10%
2 Actividades de aplicación Organización, planificación y creación, en todas sus etapas, de una obra audiovisual de ficción. Las obras serán entregadas antes de finalizar el taller y serán corregidas por el docente en las últimas sesiones presenciales Grupal (3-4 miembros) 30%
3 Simulación Cada alumno asumirá un rol técnico diferente durante el rodaje, que deberá durar entre 3-4 jornadas, en función del número de alumnos en el grupo. Todos los alumnos asumirán el rol de la Realización, cada uno en una jornada diferente. Individual 30%
4 Carpeta de aprendizaje Cada alumno presentará un dossier que incluirá todo el material realizado durante la pre-producción junto a una valoración personal del trabajo y proceso de rodaje. Individual 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)