PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Escriptura Avançada de Guions per a Publicitat, Cinema i Televisió Format docència L
AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.
Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.
La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. M. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin introduir-se, o que ja hagin tingut algun contacte previ, a l’àmbit de les tècniques d’escriptura de guions per a la realització d’obres audiovisuals. Torn Únic
Descripció general del taller El taller desenvolupa les fases de creació d'un guió, des de la concreció de la idea fins a la presentació del guió. Es desenvoluparan coneixements de narrativa, semiòtica, estructura... i també l'adopció del format de pensament determinat pel llenguatge audiovisual.
Cada alumne elaborarà el seu propi guió, coordinat pel docent, per desenvolupar un sentit crític del treball mitjançant es va desenvolupant a la agència.
Es simularà el dia a dia, en format intensiu, d'una agència on els alumnes hauran d'assumir l’encàrrec de l'escriptura d'un guió sol·licitat per una productora/anunciant per elaborar una obra audiovisual.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, so, projector i internet.
A aportar per l'estudiant: Ordinador portàtil amb qualsevol programari d’escriptura (Open Office, Microsoft Word...).
Format INTENSIU (Desembre)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 31/01/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. La idea com a punt de partida.
Tema 2. Sinopsi, escaleta i tractament.
Tema 3. La creació de personatges.
Tema 4. Construcció de trames.
Tema 5. Estructura del guió.
Tema 6. La imatge i el so dins del guió.
Tema 7. Anàlisi i correcció del guió.
Tema 8. Com presentar un guió.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne coneixerà els recursos necessaris per abordar l'elaboració d'una història.   X     X   X  
OG2.- L'alumne coneixerà les claus de creació d'un guió. X X X       X X
OG3.- L'alumne identificarà els elements que componen un guió.   X   X     X  
OG4.- L'alumne aprendrà a contar un relat en terminis audiovisuals, incorporant les tècniques d'escriptura dramàtica.       X        
OG5.- L'alumne desenvoluparà les claus del llenguatge audiovisual.         X     X
OG6.- L'alumne desenvoluparà la mirada crítica d’un guió finalitzat.   X     X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6
1 OE1.- L'alumne aplicarà les bases de l’escriptura de guions. X X     X X
OE2.- L'alumne superarà les dificultats típiques quan es comença l’escriptura d’un guió literari. X X     X X
OE3.- L'alumne desenvoluparà les tècniques del llenguatge per a contar històries de forma efectiva i en terminis d’imatge i so.     X X   X
OE4.- L'alumne exercitarà la imaginació mitjançant un treball pràctic que estimularà les aptituds.   X X X    
OE5.- L'alumne identificarà els elements que conformen el guió. X     X    
OE6- L'alumne treballarà idees fins convertir-les en històries d’interès. X X   X    
OE7- L'alumne assumirà que la redacció d’un guió és essencial per a crear una obra audiovisual de qualitat.           X
OE8- L'alumne desenvoluparà els coneixements necessaris per afrontar l’escriptura d’un guió literari.       X    
OE9- L'alumne tindrà les capacitats d’escriptura i síntesi amb objectius creatius.     X     X
OE10- L'alumne desenvoluparà les formes i tècniques de creació que exigeix la professió del guionista.   X   X X
OE11-. L'alumne consolidarà l’estil personal i crític, propi de cada guionista. X X X X X X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografia:
ARANDA, Daniel. Guión audiovisual. Barcelona: Editorial OUC, 2006. ISBN: 8497885066.
BARTHES, Roland. Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Ed. Tiempo contemporáneo, 1970. ISBN: 9788485989027.
FIELD, Syd. El libro del guión. Madrid: Plot ediciones, 2010. ISBN: 9788486702274.
FORERO, María Teresa. Escribir Televisión: Manual para guionistas. México: Ed. Paidós Ibérica, 2002. ISBN: 9789688535066.
HERAS, Marta. Cómo mejorar un guión. Madrid: Plot ediciones, 2002. ISBN: 9788486702519.
MC KEE, Robert. El guión. Barcelona: Ed. Alba Editorial, 2013. ISBN: 9788484281689.
SEGER, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Madrid: Rialp Ediciones, 2001. ISBN: 9788432127243.
SNYDER, Blake ¡Salva al gato!: El libro definitivo para la creación de un guión. Barcelona: Alba Editorial, 2010. ISBN: 9788484285823.
TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Madrid: Ed. Rialp, S.A, 2002. ISBN: 9788432127915.
TRUFFAUT, François. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1974. ISBN: 9788420674278.
TUBAU, Daniel. Las paradojas del guionista. Barcelona: Alba Editorial, 2007. ISBN: 9788484283126.
VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996. ISBN: 8474322235.
WHETMORE, E. J, SEGER, L. Cómo se hace una película. Del guión a la pantalla. Barcelona: Ed. Ma non troppo, 2004. ISBN: 9788496222069.

Webgrafia:
Abc Guionistas. La Comunidad Internacional del Guión [en línia]. [Consulta: 31.01.18]. Disponible a: www.abcguionistas.com>.
Cortometrajes On Line [en línia]. [Consulta: 31.01.18]. Disponible a: <http://cortometrajesonline.com>. Los Mejores Cortos [en línia]. [Consulta: 31.01.18]. Disponible a: <www.losmejorescortos.com>.
TV Anuncios [en línia]. [Consulta: 31.01.18]. Disponible a: <www.tvanuncios.com>.

Filmografía (selección recomendada susceptible de ampliación):
¿Qué fue de Baby Jane? [registro vídeo]. Dirigida por Robert Aldrich. Estados Unidos: Warner Bros, 1962. Duración: 133 minutos. Color.
Amanecer [registro vídeo]. Dirigida por F.W. Murnau. Estados Unidos: Fox Film Corporation, 1927. Duración: 94 minutos. B/N.
Birdman [registro vídeo]. Dirigida por Alejandro González Iñárritu. Estados Unidos: Fox Searchlight Pictures y New Regency Pictures, 2014. Duración: 118 minutos. Color.
Del revés [registro vídeo]. Dirigida por Pete Docter y Ronnie Del Carmen. Estados Unidos:
Dentro del Laberinto [registro vídeo]. Dirigida por Jim Henson. Reino Unido y Estados Unidos: The Jim Henson Company, Lucasfilm, TriStar Pictures, Henson Associates (HA) y Delphi V Productions, 1986. Duración: 101 minutos. Color.
Dr. Jekyll y Mr. Hyde [registro vídeo]. Dirigida por Rouben Mamoulian. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1931. Duración: 98 minutos. B/N.
El caballero oscuro [registro vídeo]. Dirigida por Christopher Nolan. Estados Unidos y Reino Unido: Warner Bros y Legendary Pictures, 2008. Duración: 152 min. Color.
El corazón del ángel [registro vídeo]. Dirigida por Alan Parker. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá: TriStar, Carolco International, Mario Kassar y Andrew Vajna, 1987. Duración: 113 minutos. Color.
El hombre que sabía demasiado [registro vídeo]. Dirigida por Alfred Hitchcock. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1956. 120 minutos. Color.
El rey pasmado [registro vídeo]. Dirigida por Imanol Uribe. España: Aiete Films y Ariane, 1991. Duración: 110 minutos. Color.
High anxiety [registro vídeo]. Dirigida por Mel Brooks. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1977. Duración: 94 min. Color.
Judex [registro vídeo]. Dirigida por Georges Franju. Francia e Italia: Filmes Cinematográfica y Comptoir Français du Film Production, 1963. Duración: 104 min. B/N.
La carreta fantasma [registro vídeo]. Dirigida por Victor Sjöström. Suecia: Svensk Filmindustri, 1921. Duración: 106 minutos. B/N.
La edad de oro [registro vídeo]. Dirigida por Luiz Buñuel. Francia: Vizconde de Noailles, 1930. Duración: 62 minutos. B/N.
La misión [registro vídeo]. Dirigida por Roland Joffé. Reino Unido: Warner Bros, 1986. Duración: 125 minutos. Color.
La naranja mecánica [registro vídeo].Dirigida por Stanley Kubrick. Reino Unido: Warner Bros, 1971. Duración: 137 minutos. Color.
La quimera del oro [registro vídeo]. Dirigida por Charles Chaplin. Estados Unidos: United Artists, 1925. Duración: 95 minutos. B/N.
La última noche de Boris Grushenko [registro vídeo]. Dirigida por Woody Allen. Estados Unidos: United Artists, 1975. Duración: 82 minutos. Color.
Las tortugas también vuelan [registro vídeo]. Dirigida por Bahman Ghobadi. Irán: Bahman Ghobadi Mij Films, 2004. Duración: 95 minutos. Color.
Pauline à la plage [registro vídeo]. Dirigida por Éric Rohmer. Francia: Les Films du Losange, 1983. Duración: 94 minutos. Color.
Sin perdón [registro vídeo]. Dirigida por Clint Eastwood. Estados Unidos: Warner Bros y Malpaso Company, 1992. Duración: 126 min. Color.
Swiss Army Man [registro vídeo]. Dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert. Estados Unidos: Cold Iron Pictures, 2016. Duración: 95 minutos. Color.
Taxi Driver [registro vídeo].Dirigida por Martin Scorsese. Estados Unidos: Columbia Pictures, 1976. Duración: 113 minutos. Color.
The Last Picture Show [registro vídeo]. Dirigida por Peter Bogdanovich. Estados Unidos: Columbia Pictures y BBS Production, 1971. Duración: 118 minutos. B/N.
The Palm Beach Story [registro vídeo]. Dirigida por Preston Sturges. Estados Unidos: Paramount Pictures, 1942. Duración: 87 minutos. B/N.
Una noche en la ópera [registro vídeo]. Dirigida por Sam Wood. Estados Unidos: Metro Goldwyn Mayer, 1935. Duración: 94 minutos. B/N.
V de Vendetta [registro vídeo]. Dirigida por James McTeigue. Estados Unidos: Warner Bros, Vertigo DC Comics y Silver Pictures, 2006. Duración: 132 minutos. Color.
Zero Dark Thirty [registro vídeo]. Dirigida por Kathryn Bigelow. Estados Unidos: Columbia Pictures y Annapurna Pictures, 2012. Duración: 157 minutos. Color.
Zootrópolis [registro vídeo]. Dirigida por Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush. Estados Unidos: Walt Disney Animation Studios, 2016. Duración: 108 minutos. Color.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 20%
2 Activitats d’aplicació Escriptura i entrega del guió d’una obra audiovisual. La entrega es realitzarà l'últim dia d'agència-taller. Individual 55%
3 Classes expositives Presentació, en format oral de pitching, del guió. La presentació es realitzarà durant l'últim dia d'agència-taller. Individual 25%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)