Fonts d'informació
HANSSEN, K.; NITZCHE, F.; TOZZI, E. Fashion Blogs. Londres: Editor Publ. d'jonge Hond, 2010. ISBN 9089101527.
ROCAMORA, A. “Personal Fashion Blogs: Screens and Mirrors in Digital Self-portraits”. Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, 2011, vol. 15, núm. 4, p. 407-424.
SUMMERS, J.O. “The Identity of Women's Clothing Fashion Opinion Leaders”. Journal of Marketing Research (JMR), 1970, vol. 7, núm. 2, p. 178-185.
Recursos online:
RUIZ MOLINA, E. “Los blogs de moda en España: de la espontaneidad del usuario a la profesión de blogger”. RUTA: revista universitària de treballs acadèmics, 2013, núm. 5, p. 1-25.
SIGNATURE9. 99 best fashion blogs. [en línia]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible en: <http://www.signature9.com/style-99>.