Metodologia i organització general
El mètode pedagògic escollit es una combinació presencial, semipresencial i de temps d'estudi, que permet que l'alumne tingui un punt de referència permanent per al desenvolupament del projecte/treball de l'assignatura, que tractarà sobre l'elaboració real i manteniment durant 4 mesos d'una comunitat digital.

Durant el termini es practicaran tècniques de comunicació digital i convencional de forma integrada per a augmentar el volum, i incrementar la interacció de la comunitat digital creada per l’alumne, al mateix temps que, anirà complementant el treball pràctic amb l’ús d’altres tècniques digitals (màrqueting o publicitat) o també de comunicació convencional.

Aquesta metodologia permet avaluar molt millor la seva constància en el treball i l'interès en gestionar les relacions e interaccions online d'una comunitat en nom d'una organització.

L'assignatura consta de 150 hores repartides de la següent manera:

1) Presencial a l'aula (46 hores-assistència obligatòria):

Del 16 al 20 de desembre de 2019: de 9 a 15 hores.
Divendres 31 de gener de 2020: de 9,15 a 14,15 hores i de 15,00 a 18h.
Dilluns, 18 de maig de 2020: presentació.


2) Semi presencial (online) (36 hores):
- 12 lectures (12 hores) d'articles curts o temes d'actualitat.
- 12 xats (12 hores). Cada divendres de 14 a 15 hores al llarg dels mesos de Febrer, Març i Abril de 2019. S'establirà una temàtica basada en el tema de lectura obligatori.
- Visualització de 5 vídeos (5 hores)

3) No presencial (68 hores)
Creació, desenvolupament i manteniment d'una comunitat online i Mobile.