Metodologia i organització general

El mètode pedagògic escollit es una combinació presencial, semipresencial i de temps d'estudi, que permet que l'alumne tingui un punt de referència permanent per al desenvolupament del projecte/treball de l'assignatura, que tractarà sobre l'elaboració real i manteniment durant 4 mesos d'una comunitat digital.

Durant el termini es practicaran tècniques de comunicació digital i convencional de forma integrada per a augmentar el volum, i incrementar la interacció de la comunitat digital creada per l’alumne, al mateix temps que, anirà complementant el treball pràctic amb l’ús d’altres tècniques digitals (màrqueting o publicitat) o també de comunicació convencional.

Aquesta metodologia permet avaluar molt millor la seva constància en el treball i l'interès en gestionar les relacions e interaccions online d'una comunitat en nom d'una organització.

L'assignatura s'impartirà en streaming al primer semestre en el calendari establert. Al segon semestre hi haurà dues jornades d'activitat obligatòria que podran ser presencials o online.

 

Consulteu les dates i els horaris de les sessions presencials a l'aula virtual.

 

Són necessàries tant l'assistència a les sessions presencials com la participació activa a l'espai virtual de l'assignatura.