Temari
Bloc 1 Títol: Tècniques de les relacions públiques de suport al màrqueting, comunicació integrada de màrqueting (CIM), i a la comunicació política.
Tema 1: Relació amb els mitjans de comunicació i publicity

Tema 2: L'organització d'esdeveniments.

Tema 3: Comunicació de servei d'atenció al client, networking presencial i Digital PR
Bloc 2  Títol: Estudi de les tècniques de les Relacions Públiques corporatives en campanyes d'imatge/reputació, conscienciació/educació i d'acció social
Tema 4: La comunicació interna

Tema 5: La comunicació externa
5.1. Comunicació de les estratègies de responsabilitat social corporativa. El mecenatge.
5.2. Relacions institucionals (public affairs): lobbisme i issues management (gestió de conflictes potencials)
5.3. Comunicació de vulnerabilitat i risc i comunicació en situació de crisi.
Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.