Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Identificació de la comunicació conscient en totes les àrees de la vida.
Tema 2. Com utilitzar la comunicació conscient per ser un presentador i oient eficaç? 
Tema 3. Pràctica de la comunicació harmònica en situació de conflicte.
Tema 4. Efectes i impacte de la comunicació conscient.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.