Fonts d'informació
LANDA, R. El diseño en la publicidad. ANAYA. Madrid, 2004.
ROM, J. Els Fonaments del Disseny Gràfic. Barcelona: Trípodos, 2002.
ROM, J. Sobre la Direcció d’art. Del Disseny gràfic a la direcció d’art en publicitat. Barcelona: Trípodos, 2006. 
TENA, D. Diseño Gráfico Publicitario. Madrid: Ed. Síntesis, 2004.
TENA, D. Diseñar para comunicar. Barcelona: Ed. Bosch, 2010. 
TENA, D. Diseño gràfico y comunicación. Madrid: Prentice Hall, 2004