Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Estratègia de Creativitat Gràfica.
Funcions del disseny i la direcció d'art publicitari. Instruccions bàsiques en programaris gràfics.

Tema 2: Elements del disseny gràfic.
Estructura i composició. Retícula, color, tipografia, gràfics.

Tema 3: Anuncis gràfics.

Tema 4: Complements de campanya.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.