Anglès: Expressió Escrita, 6 cr (OB).
Documentació Informativa, 6 cr (OB).

Principis d'Economia, 6 cr (FB).

Retòrica i Oratòria, 6 cr (OB).
Tècniques d'Investigació Sociològica, 6 cr (OB).