Dret Públic i Privat, 6 cr (FB).
Redacció Periodística, 6 cr (OB).
Redacció Publicitària, 6 cr (OB).
Redacció en Relacions Públiques, 6 cr (OB).
Teoria de la Comunicació, 6 cr (FB).