Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

 

6. Comunicació no verbal. El cos com a text. Microexpressions facials. Coreografies gestuals

7. Com utilitzar eficaçment PowerPoint.

8. Storytelling con datos.

9. Com dissenyar una presentació TED.