Temari
Bloc 1 Títol: Com argumentar en un debat, seguint el format de la Lliga de Debats Universitaris

1. Com construir un argument eficaç
2. Com construir un contraargument
3. Com refutar una fal·làcia
4. Com expressar oralment els nostres arguments
5. Com contraargumentar oralment de manera constructiva en reunions de treball i davant d’un auditori.

Bloc 2 Títol: Com fer una presentació eficaç, seguint el format TED Talks.
6. Comunicació no verbal. El cos com a text. Microexpressions facials. Coreografies gestuals
7. Com utilitzar eficaçment PowerPoint.
8. Storytelling con datos.
9. Com dissenyar una presentació TED.