Metodologia i organització general

“Retòrica i Oratòria” és una assignatura teòrico-pràctica concebuda com una una sèrie planificada d'experiències personals d’entrenament comunicatiu per per fer presentacions eficaces en públic i participar de manera productiva en grups de debats argumentatius.

Durant les sessions de treball, el professor i els estudiants analitzaran conjuntament la manera de comunicar i d’estructurar el discurs de cada un dels participants. Cadascun dels estudiants rebran les estratègies que potencien les seves virtuts comunicatives personals i minimitzen les seves carències quan participa en una presentació individual davant públic o formant part d’un grup de debats.

Pel que fa a l'avaluació de l'assignatura, en lloc de centrar-se en un model ideal d’excel·lència oratòria respecte al qual es valora de manera escalar el treball de cada estudiant, “Retòrica i Oratòria” es centra en la lògica de l’evolució personal de cada estudiant en concret. Per aquesta raó, en aquesta assignatura no puntua l’estudiant respecte el grup, sinó únicament en quant al seu progrés personal.

L’assignatura s’organitza en dues parts a través d'una sèrie d'experiències personals de preparació per a (1) participar de manera porductiva en grups de debats argumentatius, seguint el format de la Lliga de Debats Universitaris i per a (2) realitzar presentacions en públic eficaces, seguint el format TED Talks .