Temari
Bloc 1 Títol: Anàlisi Econòmica de l'Empresa
Tema 1: L’empresa.
Tema 2: La comptabilitat empresarial.
Tema 3: Gestió financera de l’empresa: anàlisi del balanç.
Tema 4: Fonts de finançament. La borsa.
Bloc 2 Títol: Anàlisi del Sistema Econòmic
Tema 5: El procés de producció.
Tema 6: El mercat de treball.
Tema 7: Els mecanismes de mercat.
Tema 8: El sector públic a l’economia.
Tema 9: El diner i la inflació.
Tema 10: Relacions econòmiques internacionals.