Temari
Bloc 1 Títol: Redacció Periodística en els Mitjans de Comunicació
Tema 1: Introducció a la tasca periodística.
1.1: Què significa redactar, comunicació, periodisme i les seves connexions.
1.2 La informació i els elements fonamentals del periodisme.
1.3 L’ètica del periodista. Els codis deontològics.
1.4 L’estil del periodista. Qualitats i requisits: regles bàsiques. La presentació dels textos informatius.

Tema 2: Els gèneres periodístics clàssics: de la informació a l’opinió.
2.1 Criteris de noticiabilitat.
2.2 Fonts, citacions i atribucions en el context periodístic.
2.3 Classificació dels gèneres periodístics més habituals.

Tema 3: La redacció periodística en els diferents mitjans.
3.1 Els gèneres periodístics en els mitjans audiovisuals.
3.2 Les característiques de la redacció periodística a Internet.
3.3 El periodisme transmediàtic.
Bloc 2 Títol: El Gabinet de Relacions amb els Mitjans de Comunicació
Tema 4: Media relations.
4.1 L’ètica del professional de les RRPP.
4.2 La relació dels RRPP amb els periodistes.
4.3 El gabinet online. Com enfrontar el Social Media