Pràctiques II, 6 cr (PR).
Taller de Publicitat i Relacions Públiques, 6 cr (OB).
Treball de Fi de Grau, 6 cr (TR)
Dues assignatures optatives, 6+6 cr (OT)