500 -

Error al ejecutar sentencia:


SELECT DATE_FORMAT((concat(year(min(horaris.horari_dataavaluacio)),"-",month(min(horaris.horari_dataavaluacio)),"-01")),"%Y-%m-%d") as min, DATE_FORMAT((concat(year(max(horaris.horari_dataavaluacio)),"-",month(max(horaris.horari_dataavaluacio))+1,"-01")),"%Y-%m-%d") as max FROM horaris INNER JOIN grupos ON grupos.grup_IdGrupo=horaris.grup_IdGrupo INNER JOIN asignaturasporcurso on asignaturasporcurso.AsCur_IdCodigo = grupos.AsCur_IdCodigo INNER JOIN cursos ON cursos.Curs_IdCurso=asignaturasporcurso.Curs_IdCurso and asignaturasporcurso.AsCur_semestre=1 and Curs_norden= INNER JOIN asignaturas ON asignaturas.Asig_idAsignatura=asignaturasporcurso.Asig_idAsignatura Where cursos.Tit_IdTitulaciones=240 and asignaturas.Asig_DescripcionAsignatura NOT LIKE "%ctiques%" AND (horaris.horari_dataavaluacio IS NOT NULL) AND cursos.AnoAc_idannoacademico=(SELECT esrpimportacion.parametros_app.paramapp_Valor1 FROM esrpimportacion.parametros_app WHERE esrpimportacion.parametros_app.paramapp_Codigo = "ANNOXSIMULADOR" ) ;.

No pots visitar aquesta pàgina a causa de:

  1. un marcador / favorit caducat
  2. Un motor de cerca que té un llistat caducat per aquest lloc
  3. Una direcció mal escrita
  4. No tens accés a aquesta pàgina
  5. No s'ha trobat el recurs demanat.
  6. S'ha produït un error mentre es processava la teva sol·licitud.

Si us plau, prova amb alguna de les pàgines següents:

Si la dificultat persisteix, si us plau, contacta amb l'administrador/a de sistema d'aquest lloc i explica l'error de més avall..

Error al ejecutar sentencia:


SELECT DATE_FORMAT((concat(year(min(horaris.horari_dataavaluacio)),"-",month(min(horaris.horari_dataavaluacio)),"-01")),"%Y-%m-%d") as min, DATE_FORMAT((concat(year(max(horaris.horari_dataavaluacio)),"-",month(max(horaris.horari_dataavaluacio))+1,"-01")),"%Y-%m-%d") as max FROM horaris INNER JOIN grupos ON grupos.grup_IdGrupo=horaris.grup_IdGrupo INNER JOIN asignaturasporcurso on asignaturasporcurso.AsCur_IdCodigo = grupos.AsCur_IdCodigo INNER JOIN cursos ON cursos.Curs_IdCurso=asignaturasporcurso.Curs_IdCurso and asignaturasporcurso.AsCur_semestre=1 and Curs_norden= INNER JOIN asignaturas ON asignaturas.Asig_idAsignatura=asignaturasporcurso.Asig_idAsignatura Where cursos.Tit_IdTitulaciones=240 and asignaturas.Asig_DescripcionAsignatura NOT LIKE "%ctiques%" AND (horaris.horari_dataavaluacio IS NOT NULL) AND cursos.AnoAc_idannoacademico=(SELECT esrpimportacion.parametros_app.paramapp_Valor1 FROM esrpimportacion.parametros_app WHERE esrpimportacion.parametros_app.paramapp_Codigo = "ANNOXSIMULADOR" ) ;.