Temari
Bloc 1 Títol: Comunicació per a la Igualtat: Ètica i deontologia de les relacions públiques
Tema 1: Ètica i relacions públiques.
1.1. Orígens dels principis deontològics de les Relacions Públiques.
1.2. Context històric. L’evolució de les ciències socials.
1.3. Establiment ètic de referents i de paràmetres de base.

Tema 2: Codis deontològics.
2.1. Els codis d’ètica en les relacions públiques.
2.2. Anàlisi dels Codis Deontològics d’Atenes i Lisboa.
2.3. Les institucions garants de l’aplicació dels Codis Deontològics.

Tema 3: Límits legislatius dels codis deontològics.
3.1. Associacions de professionals de Relacions Públiques estatals i internacionals.
3.2. Fonaments de la legislació. Les relacions públiques en el dret espanyol i en l’administració pública.
3.3. La creació de la consciència professional.

Tema 4: Tendències i tècniques en les Relacions Públiques.
4.1. Tendències actuals de les Relacions Públiques.
4.2. Tècniques de les Relacions Públiques.
Bloc 2 Títol: Comunicació per a la Igualtat: Ètica i deontologia de la publicitat
Tema 5: Ètica i publicitat.
5.1. Principis deontològics.
5.2. Codi ètic del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.
5.3. Ètica de la competència: Drets i deures de l’anunciant i de l’empresa de publicitat

Tema 6: Valors i publicitat.
6.1. Valors que difonen la publicitat.
6.2. Tractament de la imatge de la dona en la publicitat: La publicitat sexista.
6.3. Altres segments de població objecte de la publicitat: Nens i tercera edat.

Tema 7: Autoregulació i censura publicitària.
7.1. Autocontrol de la publicitat.
7.2. Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).
7.3. Campanyes censurades i publicitat subliminar.

Tema 8: Tendències i recursos de la publicitat.
8.1. Últimes tendències en la comunicació publicitària.
8.2. Tècnica publicitària i recursos creatius: USP, ESP, la publicitat comparativa, el sexe com a recurs creatiu.