Temari
Bloc 1 Títol: ELEMENTS ESTRUCTURALS
Tema 1. Introducció a l’assignatura: objectius i metodologia.
Tema 2. La candidatura i CV com a elements d’anàlisi. L’entrevista de selecció.
Tema 3. Coaching professional.
Tema 4. Eines per a la cerca de feina.
Tema 5. Detecció de noves opcions professionals.
Bloc 2 Títol: ELEMENTS CONCEPTUALS
Tema 6. Conferències de l’àmbit professional de la publicitat. Fitxa d’anàlisi.
Tema 7. Conferències de l’àmbit professional de les relacions públiques. Fitxa d’anàlisi.