Fonts d'informació
Bibliografia:
FERNÁNDEZ GÓMEZ, J. D. (Coord.) Aproximación a la estructura de la publicidad. Sevilla: Ediciones y publicaciones Comunicación Social, 2005. ISBN: 9788496082212.
FERRER, I. i MEDINA, P. Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 2014. ISBN: 9788499696393.
GARCIA UCEDA, MARIOLA. Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC 7ª edició (revisada, 2011). ISBN: 9788473562386.
GONZÁLEZ LOBO, M. A. Manual de publicidad. Madrid: ESIC, 2009.ISBN: 9788473566285
RODRÍGUEZ CENTENO, j. C. i FERNÁNDEZ GÓMEZ, j. D. Teoría y estructura de la publicidad Teoría y estructura de la publicidad. Madrid: Síntesis. ISBN: 9788491710813
TERMCAT (Diversos autors). Diccionari de comunicació empresarial. Publicitat, relacions públiques i màrqueting. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999. ISBN: 9788441202283.
VICTORIA, J.S. (Coord.). Reestructuras del sistema publicitario. Barcelona: Ariel, 2005. ISBN: 9788434413047.

Webgrafia:
En el seu moment i en funció del tema, es facilitaran adreces web i enllaços específics.