Temari
Bloc 1 Títol: Títol: la Publicitat com a procés de comunicació: Comunicació Empresarial i Marca
Tema 1. Els nous escenaris comunicatius en el món de l’empresa.
Tema 2. L’evolució del concepte de comunicació en l’entorn empresarial: de les 4 Ps a les 4 Fs.
Tema 3. Els valors de la publicitat: tòpics i crítiques.
Tema 4. La marca: concepte, característiques, valors i gestió de la seva comunicació. Anatomia i arquitectura de marca.
Bloc 2 Títol: El funcionament de la indústria publicitària. Els agents de la comunicació publicitària.
Tema 5. Els agents de la indústria publicitària: anunciants, agències i mitjans. Estructures i interrelacions.
Tema 6. Els grans grups de comunicació.
Tema 7. El Brífing: com treballen els anunciants. 
Tema 8. L’estratègia publicitària bàsica (EPB). La Copy Strategy.