Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

Temari
Tema 1 Títol: Conceptes fonamentals del màrqueting
Tema 2 Títol: Vocabulari bàsic del màrqueting
Tema 3 Títol: Aspectes bàsics del mercat i la competència
Tema 4 Títol: Anàlisi del consumidor
Tema 5 Títol: Aspectes bàsics de la llei de l'oferta i la demanda
Tema 6 Títol: Màrqueting sectorial i internacional