Metodologia i organització general
L’assignatura consta de dos blocs: I. Introducció i fonaments del màrqueting i II. Estratègies de màrqueting, cadascun d’ells s’articula en quatre temes. El primer bloc ens permetrà una aproximació als conceptes bàsics de màrqueting i direcció comercial, així com el coneixement del mercat i el seu entorn, i les metodologies d’investigació de mercats i els sistemes d’informació disponibles per aquests objectius. El segon bloc analitza les claus de les decisions estratègies de màrqueting.

El seguiment de l’assignatura requereix l’assistència a les classes presencials, així com l’elaboració i lliurament de tots els exercicis i casos pràctics que s’estableixin.