Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.