Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per a comprendre i analitzar el comportament humà des d'una perspectiva psicosocial, fent especial èmfasi en els processos d'influència social i en el comportament del consumidor. El primer bloc de l'assignatura es centra en l'aprenentatge de conceptes psicosocials bàsics per entendre com percebem, comprenem i avaluem el món social, fent èmfasi en la comunicació persuasiva i en estratègies d'influència. El segon bloc es centra en el comportament de les persones com a consumidors i en el complex procés de decisió subjacent al consum. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura combina classes magistrals amb activitats d'aprenentatge a l'aula que fan necessària la participació activa de l’alumnat, principalment, anàlisi de casos, l’elaboració de casos i la lectura crítica de documents aportats pel professorat.