PLA DOCENT
Assignatura Psicologia Social i del Consum Codi 360378
Matèria M3. Marc Teòric de la Psicologia Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Prof. J. L. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 20-21

 

Data de creació: 09/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/06/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2020