Apunts del docent
No es penjaran els apunts a l’Aula Virtual, com a molt resums o presentacions de temes concrets.
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.