Temari
Bloc 1 Títol: Definició de l’opinió pública i recorregut teòric pels discursos històrics i contemporanis sobre el concepte
Tema 1: Dificultats de conceptualització
1.1  Anàlisi crítica i classificació a partir dels elements constitutius.
1.2. Proposta de definició operativa.
1.3. Característiques de l’opinió pública i perspectives d’estudi.
1.4. Discurs principal
1.4.1. El somni il·lustrat. Jürgen Habermas i Hannah Arendt.
1.4.2. Eines de control social. Pierre Bourdieu i Noelle-Neumann.

Tema 2: Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. Recorregut històric
2.1. Evolució de l’espai públic i transformacions polítiques i socials. Del Món Clàssic a les Declaracions de Drets.
2.2. Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública. De la Revolució Industrial als atacs del 9/11.
Bloc 2 Títol: Els processos de formació de l'Opinió Pública. Actors, influències i conflictes

Tema 3: La influència dels mitjans de comunicació en el procés de formació de l’opinió pública. Evolució de la teoria dels efectes i context històric
3.1. Model dels efectes directes. Comunicació propagandística.
3.2. Model dels efectes limitats. Comunicació persuasiva.
3.3. Model dels efectes poderosos sota condicions limitades.

Tema 4: La influència dels actors polítics en el procés de formació de l’opinió pública. Relació entre opinió pública i poder
4.1. Funcions i processos de formació de l’opinió pública.
4.2. Opinió pública en règims parlamentaris i en règims autoritaris.
4.3. Actors del procés de l’opinió pública: classe política, mitjans de comunicació, grups de pressió i societat civil.
4.4. Opinió pública i poder. Legitimació de l’ordre social i possibilitats de ruptura.
4.5. Conflictes contemporanis. Xarxes socials, llibertat d’expressió i correcció política.

 

Tema 5: El camp demoscòpic: anàlisi i influència en el procés de formació de l'opinió pública

5.1. La medició de l'opinió pública a través d'enquestes. Limitacions i alternatives.

5.2. Tractament periodístic de les enquestes.

5.3. Repercussions socials i utilització política de resultats.