Convocatòria d'exàmens
Primer Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Segon Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Primer Semestre:
reavaluació
Segon Semestre:
reavaluació