Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT).
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT).
Responsabilitat Social Corporativa, 6 cr (OT).
Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, 6 cr (OT).
Programa de Mobilitat, 6 cr (OT).