Agenda Setting i Grups de Pressió, 6 cr (OT).

Lideratge i Formació d'Equips de Treball, 6 cr (OT).

Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).