Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).
Lideratge i Formació d'Equips de Treball, 6 cr (OT).
Publicitat en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats, 6 cr (OT).