Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT).
Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT).