Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Redacció en Relacions Públiques Codi 360395
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dra. Lorena Rodríguez Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 17-18

 

Data de creació: 21/04/2015
Data darrera actualització i seguiment: 14/02/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 06/06/2017