Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6
OG1.- L’alumne analitzarà la base científica i històrica dels sistemes de l’organització política de les democràcies actuals.   X  X
OG2.- L'alumne s’esforçarà per reconèixer i analitzar els sistemes polítics que ens afecten com a ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.  X X
OG3.- L'alumne analitzarà i compararà els sistemes administratius de Catalunya, Espanya i Europa.  X X
OG4.- L'alumne reconeixerà les formes de relació entre els ciutadans i el sistema polític i la seva aplicació als camps de la Publicitat i les RRPP.  X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- L’alumne s’esforçarà per conèixer les bases del sistema polític espanyol. X  X     
OE2.- L’alumne entendrà els partits polítics i organitzacions afins. X X    
2 OE3.- L’alumne comprendrà la interacció entre la comunicació de masses i la política.        X
OE4.- L’alumne identificarà les bases del sistema administratiu espanyol.    X   
3 OE5.- L’alumne analitzarà les interaccions institucionals a l’Administració espanyola.    X   
OE6.- analitzarà el sistema polític de Catalunya.    X  X X
OE7.- L’alumne analitzarà la organització administrativa i ens territorials a Catalunya.   X X  X 
OE8.- L’alumne adquirirà una visió global de la UE i les seves principals institucions.   X X
OE9.- L’alumne reconeixerà les principals polítiques europees.   X X