Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller El Storytelling. M'ho dius...o "m'ho expliques" Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. Ángel Sánchez Sancho  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller

El Arte de contar grandes historias para las marcas. El storytelling se presenta como uno de los grandes retos y desafíos para las marcas que buscan una comunicación emocional duradera en el tiempo a través de las historias que mueven sentimientos . A diario fluyen ríos de tinta que inundan los Social Media, las páginas de los periódicos; los mensajes publicitarios copan todo lo que alcanza nuestra vista; tal cantidad de información satura nuestra mente y hace que inconscientemente rechacemos gran parte de ella . Mediante el Storytelling se consigue persuadir a los consumidores/usuarios y hacer que estos adopten una postura favorable al mensaje que se transmite. Se trata ,en palabras de Christian Salmon, de"un arma de distracción masiva". El storytelling basa su éxito en la capacidad para captar la atención de su destinatario, quien queda atrapado en el relato desde la primera palabra y lo retendrá en la memoria durante toda su vida.

Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: 
Format EXTENSIU (2n SEMESTRE)

 

Data de creació: 29/02/2016
Data darrera actualització i seguiment: 29/02/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 09/05/2016