Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Autoria de Relacions Públiques Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. Joan Cuenca  Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller

Aquest taller preten amidar la contribució de l'activitat de les relacions públiques a l'organització. Aquest taller examina les mètriques offline i online focalitzades en l'anàlisi dels constructes intangibles de relació i reputació.

Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: 
Format EXTENSIU (2n Semestre)

 

Data de creació: 15/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 15/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/05/2016