Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2
OG1.- L’alumne coneixerà els principals conceptes, teories i eines d’anàlisi per a comprendre l’entorn econòmic.  X
OG2.- L’alumne aprendrà a usar la racionalitat econòmica en l’anàlisi de situacions econòmiques i empresarials.  X
OG3.- L’alumne coneixerà els principals conceptes i eines d’anàlisi en economia de l’empresa.  X
OG4.- L’alumne coneixerà els fonaments de l’anàlisi comptable i del balanç.  X
OG5.- L’alumne desenvoluparà una capacitat de resolució de casos pràctics econòmics i empresarials.  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne s'introduirà en el coneixement del món econòmic de l’empresa. X X    
OE2.- L’alumne coneixerà la definició del mètode comptable. X X X X
OE3.- L’alumne coneixerà l'estudi de la situació econòmica i financera de l’empresa. X X X X
OE4.- L’alumne coneixerà l'estudi dels costos, variable clau en la gestió d’empresa. X X X X X
OE5.- L’alumne coneixerà de les fonts de finançament de l’empresa, amb especial atenció al mercat borsari. X X X    
OE6.- L’alumne sabrà prendre decisions en entorns d’incertesa i risc. X X X   X
2 OE7.- L’alumne adquirirà una visió global de l’economia i coneixement de la importància de la dimensió econòmica de la societat.  X  X      
OE8.- L’alumne aprendrà el procés de producció i de distribució de la renda.  X  X     X
OE9.- L’alumne coneixerà la realitat laboral i les principals teories sobre l’atur.  X  X      
OE10.- L’alumne analitzarà les causes i conseqüències de la intervenció del sector públic en l’economia. X X      
OE11.- L’alumne coneixerà el funcionament dels mercats de productes. X X     X
OE12.- L’alumne coneixerà les causes i conseqüències de la inflació. X X      
OE13.- L’alumne analitzarà el sistema financer i el paper del diner, així com de la seva creació. X X     X
OE14.- L’alumne comprendrà el procés de globalització econòmic i de la política econòmica de la Unió Europea. X X