Metodologia i organització general

Assignatura en fase d'extinció. Atès l'escàs nombre d'alumnes, la docència s'impartirà en tutories programades.

 

Respecte al treball a l’aula, a l’inici del curs predomina l’exposició oral, per part del professor, de continguts teòrics, per a presentar els conceptes fonamentals. Per a facilitar la comprensió, el professor entrega materials didàctics als alumnes (de fet, els alumnes els descarreguen de la pàgina de l’assignatura al Campus Virtual de l’Escola). En aquestes exposicions, es posa especial èmfasi als exemples que es poden trobar al nostre entorn econòmic immediat, ja que es considera la millor manera d’apropar l’economia a estudiants de disciplines no econòmiques. A mida que el curs avança, prenen més importància la realització, per part dels alumnes, d’exercicis a l’aula, tant de manera individual com col·lectiva.

Fora de l’aula es preveu que l’alumnat realitzi treball personal dirigit i la presència de tutories personalitzades. En el primer cas, l’aprenentatge es basa en treball personal que han de fer els alumnes a partir de les indicacions donades pel professor. En el segon cas, els estudiants que ho desitgin poden trobar-se amb el professor, en els horaris que es faran públics, per resoldre dubtes concrets que entorpeixin el treball programat o per buscar l’orientació que considerin necessària.