Temari
Bloc 1 Títol: La Publicitat. Estructura i Funcionament
Tema 0. Introducció.
0.1. Esquema general del procediment de relacions anunciant-agència en la creació i execució de qualsevol activitat publicitària.

Tema 1. L’Agència de publicitat: el seu funcionament intern.
1.1. Els departaments d’una agència de publicitat
1.1.1. El departament de comptes. Funcions del departament. El cap de serveis al client. Els executius de comptes. Assistents i executius juniors. Funcionament intern.
1.1.2. El departament creatiu. Introducció. L’equip creatiu. El director creatiu, el redactor o copy. El director d’art. Els dissenyadors.
1.1.3. El departament de producció. La selecció de productores audiovisuals. Principals productores del nostre país; personal i funcions que les configura. La producció televisiva i/o cinematogràfica.
1.1.4. El departament de mitjans. La planificació en funció dels objectius publicitaris. Exemples. Presentació d’un pla de mitjans.
1.2. Classificació d’agències publicitàries .
1.3. Criteris de selecció d’agència.
1.4. Serveis d’agència.
1.5. Principals agències del nostre país i els seus comptes publicitaris més importants. Principals concursos publicitaris internacionals i nacionals.

Tema 2. L’Anunciant. Relacions anunciant-agència-consumidor final.
2.1. La investigació de mercats.
2.2. Briefing del client i contra-briefing.
2.3. Organització d’una agència en torn d’una campanya. Participants. Circuit de treball. Ordres de Compra.
2.4. Definició de pressupostos.
2.5. Control de fluxos.
Bloc 2 Títol: Creació, execució, presentació i difusió d'una campanya de publicitat
Tema 3. Creació d’una campanya publicitària.
3.1. La construcció d’una idea.
3.2. La recerca creativa: una tècnica per a produir idees, el pensament lateral, altres conceptes creatius bàsics. El procés creatiu de generació d’idees genèric versus el procés creatiu publicitari.
3.3. Llenguatge publicitari.
3.4. Els gèneres publicitaris.
3.5. L’anunci. Elements constituents: el text publicitari, la imatge.
3.6. Avaluació d’idees i de propostes gràfiques/audiovisuals.

Tema 4. Creativitat aplicada als canals: premsa, ràdio, televisió, exterior, internet, below the line...
4.1. Campanyes de Publicitat i noves tecnologies.
4.2. Publicitat a xarxes socials.
4.3. Advergaming.
4.4. Nous formats. Transmèdia. Tendències de futur.

Tema 5. La presentació i la venda de la campanya.
5.1. Com comunicar.
5.2. Comunicació verbal i no verbal.
5.3. Els materials de suport i els continguts.

Tema 6: Producció, realització i planificació de mitjans en una campanya publicitària.
6.1. Gestió de la producció de campanyes (campanyes off line i de campanyes online com a exemple de procediments).
6.2. Processos de producció: gràfica i audiovisual.
6.3. Edició final. Eines per a la planificació.