Metodologia i organització general
L'assignatura es basarà en el mètode socràtic per a la generació del coneixement. Tindrà com a base de treball lectures recomanades en cada tema en concret abans de la classe del professor i d'iniciar les dinàmiques de participació conjunta.

Les classes tindran una part teòrica (40% del temps) i una part pràctica (60% del temps). Els alumnes es dividiran en grups de treball per a realitzar les pràctiques que tindrà cada bloc temàtic. A més, els grups de treball duran a terme l’anàlisi i el desenvolupament de la memòria de RSC i un pla de comunicació corporativa per a un subjecte promotor.

La participació i la interacció entre els alumnes i el docent serà una dinàmica de treball habitual en l'assignatura. Tot això estarà reglat des de la plataforma Moodle de l'assignatura.

En el primer bloc temàtic els alumnes podran definir la responsabilitat social corporativa, les fonts de coneixement de les quals s'alimenta, la seva vinculació amb les relacions públiques avantguardistes, la dimensió de gestió i de comunicació de la RSC, els actors compromesos, els models de diagnòstic típics en el sector i una proposta operativa de model de diagnòstic.

En el segon bloc temàtic els alumnes coneixeran la gestió mediambiental des del punt de vista de les organitzacions públiques, privades i polítiques. Sabran com fer auditories mediambientals i també com explotar comunicativament tots els resultats corporatius en termes de responsabilitat social.