Formulari d'accés

Competències associades
C1 100001 C-1: Compromís Ètic.
• Capacitat crítica i autocrítica.
• Capacitat de prendre actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
Matèries on es treballa: M1,M6,M7,M16, i M17.
C2 100002 C-2: Capacitat d'Aprenentatge i Responsabilitat.
• Capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visió global i d'aplicació dels coneixements a la pràctica.
• Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a les noves situacions.
Matèries on es treballa: M1,M2,M3,M4,M5,M6,M8,M9,M10,M12,M14,M16 i M17.
C3 100003 C-3: Treball en Equip.
• Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.
• Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.
Matèries on es treballa: M1,M6,M9,M13,M15,M16 i M17.
C4 100004 C-4: Capacitat Creativa i Emprenedora.
• Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes.
• Capacitat per cercar i integrar nous coneixements i actituds.
Matèries on es treballa: M6,M7,M9,M12,M15,M16 i M17.
C5 100006 C-5: Capacitat Comunicativa.
• Capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en anglès, amb domini del llenguatge especialitzat.
• Capacitat de cercar, emprar i integrar la informació.
Matèries on es treballa: M7,M11,M12,M16 i M17.
C6 120965 C-6: Coneixement Teòric i Pràctic de la Publicitat i les Relacions Públiques així com dels seus Processos i Estructures Organitzatives.
Matèries on es treballa: M1,M6,M9,M10,M12,M14,M16 i M17.
C7 120967 C-7: Coneixement del Disseny i desenvolupament d'Estratègies i Aplicació de les Polítiques de Comunicació persuasiva a les Institucions i Empreses Públiques i Privades.
Matèries on es treballa: M6,M9,M10,M16 i M17.
C8 121773 C-8: Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Publicitaris.
Matèries on es treballa: M7,M11,M16 i M17.
C9 121774 C-9: Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges en RRPP.
Matèries on es treballa: M7,M11,M16 i M17.
C10 121775 C-10: Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Periodístics.
Matèries on es treballa: M7,M11,M16 i M17.
C11 121776 C-11: Estudi i Coneixement de les Tècniques i Mètodes del Màrqueting.
Matèries on es treballa: M9,M16 i M17.
C12 121777 C-12: Coneixement de la Gestió de les Àrees Funcionals de la Comunicació.
Matèries on es treballa: M6,M12,M16 i M17.
C13 121778 C-13: Capacitat i habilitat per exercir com a Professionals Encarregats de l'Atenció al Client de Publicitat i Relacions Públiques.
C14 Màteries on es treballa: M1,M3,M6,M9,M15,M16 i M17.
121779 C-14: Coneixements bàsics per a l'anàlisi Econòmic, Jurídic i Social de les Empreses i Institucions.  Matèries on es treballa: M2,M4,M8,M10,M16 i M17