Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Creació d'un espot publicitari per a internet Format docència I
AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. M. Coneixements previs recomanats No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Torn Únic
Descripció general del taller Exposició teòrico-pràctica dels aspectes bàsics en l’elaboració d’un espot publicitari per a Internet des de la gestació de la idea i elaboració del guió, fins a la planificació del rodatge, filmació i edició de la idea materialitzada.

Estimulació de la capacitat creativa a través de l’observació i la reflexió, el coneixement de la tècnica, els exercicis especialitzats i l’acompanyament en la realització d’un espot publicitari com a projecte final.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador amb el programari Adobe Premiere Pro CC.
Fora de l'aula: L’estudiant haurà de realitzat les filmacions fora de l’aula. Per això necessitarà un dispositiu per poder filmar les imatges.
A aportar per l'estudiant: Ordinador amb el programari: Adobe Premiere Pro CC, Adobe Photoshop i unitat externa d'emmagatzematge.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 15/12/2011
Data darrera actualització i seguiment: 20/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 25/06/2019